Utwory symfoniczne i chóralne – Orkiestra Filharmonii Lubelskiej