Jan Kondrak “Sztukmistrz śpiewa”

20 czerwca 2012 In PHOTOSHOOT